onsdag 22 februari 2012

Fru GårmanFru Gårman är gift med Herr Gårman. De har ett barn; Där Gårman.

Förr i tiden fanns det två kön men nu är världen könsneutral. Därför har barnet ett könsneutralt namn. Där kan man säga att Trafiksäkerhetsverket på sin tid var före sin tid. Barnen har på alla skyltar avbildats som neutrum. Föredömligt!

Herr Gårman har dessutom alltid avbildats utan synliga könsattribut. Utan särskilda protester.

När fru Gårman har för kort kjol och för stora bröst däremot - då går skam på torra land.

Vi kan vara glada att den tyska skylten Härman Göring är borttagen.

SvD

Bättre och bättre dag för dag del 2

Uppmärksamma läsare noterar att detta är andra gången vi använder samma rubrik. Som så många gånger ligger vi steget före och ser trender, känner av pulsen och lägger örat mot marken. Vill du vara först med nyheten i fikarummet - läs PK-brottsmyndigheten!

Ämnet är både kärt och känsligt. Blir det bättre och bättre eller sämre och sämre? Skrämmande nog finns det många aktörer som tjänar på att människor upplever sin omvärld som farlig, otäck och oförutsägbar. Statistik och forskning visar dock på motsatsen. Världen blir bara tryggare och tryggare. Alla levande system innehåller en evolutionär komponent, en kraft som driver utveckling mot det som är gynnsamt. I vår fysiska värld är överlevnad och fortplantning gynnsamt (för artens överlevnad) - alltså blir världen sakta men säkert mer överlevnads- och fortplantningsvänlig.

Glöm myter om klimatkollaps, krig, sjukdomar och epidemier. Sluta tro på Dr Doom som talar om "the perfect storm" på finansmarknaderna. Svält är på god väg att utrotas helt. Biotoper som tidigare var hotade är idag helt återställda t.ex. Östersjön. Torsken är åter på normala nivåer.

Det du däremot skall oroa dig för är journalister, media, kulturpersoner, politiker, forskare och tjänstemän som har en egen agenda. Ett s.k. särintresse. De vill t.ex. sälja mer, få mer pengar, få mer uppmärksamhet, få ökade anslag, få röster i valet etc. De har allt att vinna på att du är orolig. Oroar dig. Därför läser du i tidningen om kris, krig och konflikt. Därför talar politiker om uppoffringar som måste göras i det allmännas intresse. Därför hotas du och din familj av surt regn, flyktingar, rysk maffia, det nya kalla kriget om Arktis, Irans kärnvapen och fan och hans moster.

Rädda väljare kan lätt lockas med falska löften om trygghet. Rädda läsare vill hålla sig informerade. Eller droga sig. Antingen fysiska droger men även rent psykiskt genom att titta på nonsensprogram på TV.

Lite fakta:

- I Europa har antalet mordoffer minskat 30-faldigt sedan medeltiden, från 40 per 100 000 invånare under 1300-talet till 1,3 i dag.

- Andelen av befolkningen som dött i krig bland jägare och samlare och primitiva jordbrukare är i genomsnitt 524 per 100 000 invånare, vilket är många fler, relativt sett, än vad Tyskland och Sovjet förlorade under andra världskriget

- När dog det flest människor? Under andra världskriget svarar alla. Nej, värst av alla krig var An Lushan-upproret i Kina på 700-talet som krävde 36 miljoner människors liv. Det skulle ha inneburit 429 miljoner döda med nuvarande folkmängd!!

- Sen då? Sen kommer väl WWII? Nix, på andra plats kommer mongolernas härjningar på 1200-talet, och på tredje slavhandeln i Nordafrika och Mellanöstern från 600- till 1800-talet. Först på nionde plats hittar vi andra världskriget...

DN

tisdag 21 februari 2012

Källsorteringsbluffen


Politiker vill att du källsorterar dina sopor. Varför? Inte för att spara pengar eller rädda miljön. Det finns inga belägg för att det verkligen är så.

Ovanstående bild togs i Stockholm igår (20 februari 2012) och visar hur färgade och ofärgade glas blandas trots att de av medborgarna sorteras rätt från början.

Industrin tjänar stora pengar på billig tillgång till råvaror och det har vuxit fram en ny näringslivsgren - återvinningsbranschen. Men miljön blir varken bättre eller sämre.

Ordet miljö kommer från franskan och betyder "mittenplatsen" - alltså där du befinner dig. Med andra ord avgör du vad du tycker om miljön. Och det är begripligt att du inte vill vada i stinkande sopor. Och det är lika begripligt att det inte är så trevligt att bo i en stad som t.ex. Kabul som ligger insvept i en dimma av brända sopor. Men den extrema ambitionsnivån vi har i Sverige måste betraktas som politisk. Det är helt enkelt bra att engagera medborgarna i lokala angelägenheter. Då vandaliserar de mindre och är mer rädda om det offentliga. Vilket sparar pengar och ger politiker positiv goodwill.

YLE

onsdag 15 februari 2012

Var uppmärksam!


Dags för en övning i mediakritik. Läs den här artikeln:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/elin-och-per-var-forsta-kullen-pa-jamstalldhetsdagis

Utvärdering av könsneutraliseringsdagis alltså.

Först läser man: "Hur tiden på Tittmyran har påverkat dem kan ingen av dem säga, de var så små och minnena är vaga. Dessutom präglas personligheten av många olika saker och mest inflytande har nog familjen haft" MEN så smyger journalisten in: "men visst avtryck har jämställdhetsdagiset gjort hos dem". På ledande frågor får man de svar man vill ha.

Sedan läser man: "Varken Per eller Elin minns just de här delarna. Det som etsat sig fast är däremot att alla barn av båda könen gjorde mycket tillsammans och efter eget val". Så vill journalisten gärna få med "Killarna lekte lika mycket i dockvrån som tjejerna i kuddrummet.". En rimlig slutsats kan man tycka. Men var det verkligen så de uttryckte sig? Eller har journalisten dragit den slutsatsen själv? Det får vi aldrig veta.

Så kommer dräparen: "Personalen använder inte ordet ”hen”. Det gjorde man inte på Tittmyran heller.
– Nej, och det tycker jag låter lite överdrivet. Det är inte något fel med att säga ”han” och ”hon”, säger Elin."

Jävlar!

Slutligen konstaterar man som läsare att hon jobbar på förskola och han jobbar som lastbilschaufför.

Helvete också!!

Den vid det här laget förmodligen panikslagne journalisten klämmer dock in: "Elin Gedin ska söka till Polishögskolan inom kort och även Per Johansson har planer på att byta yrkesbana". Per medger  (efter påtryckningar från högröd journalist) att han kan tänka sig att söka ett traditionellt kvinnligt yrke.

Journalist med svår andnöd klämmer slutligen in: "Och vi har tjejer på jobbet, säger han.". AHA!!! Tjejer på jobbet alltså!!!

Fundera nu en liten stund på hur mycket annat du läser som är filtrerat och vinklat för att du sakta men säkert skall förändra ditt tyckande och tänkande så att du blir en duktig, passiviserad, konsumerande, laglydig och källsorterande medborgare...

Kärnkraft är jättefarligt

Det vet man ju. Att kärnkraft är farligt. Det finns många exempel. Man kan sjunga med i Kraftwerks låt: "Radio activity". Där sjunger robotarna med metallisk röst och skojig intonation: "Se-la-filed. Hi-ro-shi-ma. Ha-rris-burg. Cher-no-byl.". Och förresten, se hur det gick för japanerna! Nu igen! Att de inte lär sig... Och se vad som händer i Iran!

Allvarligt talat. Vad är vad i det här? Är Sverige i huvudsak ett land som är beroende av vattenkraft och kärnkraft? Är det bra eller dåligt? Är vi bakåtsträvare som vägrar ta till oss ny och miljövänlig teknik? Och vad ÄR egentligen "miljövänlig teknik"?

Igår hade Sydsvenskan en intressant artikel om Sveriges situation med avseende på energiförsörjning. Sanningen tycks snarare ligga åt att Sverige stadigt minskar sitt beroende av kärnkraft, delvis pga driftstopp som i sin tur beror på rigorösa säkerhetsbestämmelser.

Elproduktionen under 2011 blev 146,5 TWh vilket är 1 procent högre än under 2010.
– Det är återigen vindkraften som ökat mest under året. Produktionen var 6,1 TWh vilket är en fortsatt kraftig ökning med 75 procent från året innan. Produktionen under december månad var hela 132 procent högre än december 2010, meddelar Energimyndigheten.

Kärnkraftens andel är en av de lägsta sedan 1986. Vattenkraften är fortfarande väsentligt större än kärnkraften även om den minskar. Förutom en mycket liten import av el där det kan finnas fossila bränslen så har vi i princip inga sådana energikällor. Det lilla som finns återfinns inom energislukande processindustrier som behöver vara självförsörjande och klara förbrukningstoppar.

Kärnkraft som energikälla är inte farligt så länge säkerhetsbestämmelser efterlevs. I Sverige minskar vi stadigt vårt beroende av kärnkraft. Vattenkraft är miljövänligt för alla utom dem som har något med de utbyggda älvarna att göra. Skall vi ta hänsyn till dem? Är det verkligen bättre med vindkraftverk? Vad föredrar du - vindkraftsparker över hela Öland eller en utbyggd älv? Vilket ingrepp har störst inverkan på närmiljön?

SSVD

tisdag 14 februari 2012

DN och Egalia har fel!

I dagens DN (var annars) kan man läsa om förskolan "Egalia" där barn inte bara är han och hon utan även "hen" ibland. DN påstår att det finns stöd i skollagen och förskolans läroplan.

I den nya Skollagen (2010:800) står det inte en enda bokstav om detta. Det enda stycket som innehåller ordet "identitet" är följande:

"Lika tillgång till utbildning
8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder."

Denna skrivelse handlar om att alla har rätt till utbildning oavsett bakgrund - inte om att PK-ängsliga södermalmsföräldrar får bedriva experiment med barn efter eget godtycke. Skrivelsen i Diskrimineringslagen främjar lika rättigheter och möjligheter vilket inte har ett smack med aktiv könsneutralisering att göra.

Det är oklart vilken läroplan som DN och Egalia syftar på men vi utgår från att det är "Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010". Det är nämligen den som gäller.

I läroplanen finns ordet identitet med två gånger men inte i samband med formuleringar som på något sätt främjar könsneutralitet.

Källkontroll? Journalisthögskolan? Nähä...

Med andra ord drivs förskolan "Egalia" med en inriktning som saknar stöd såväl i skollagen som i läroplanen.

Och vi har avslöjat ännu ett försök från PK-lobby och vänstermedia att tumma på sanningen i syfte att vrida opinionen ett snäpp till. Det brukar dock bli motsatt effekt i slutänden.

Men det är skönt för föräldrar och skattebetalare att veta att Egalia är HBT-certifierad av RFSL.

Vänstern måste rannsaka sig själv

Idag på DN.se skriver professor Bo Rothstein en replik till Maria Svelands uppgivna suck häromdagen.

Bo kommer från en neutral position men kan därför gå på desto hårdare. Lite som vi brukar säga: "Kritisera vänstern men inte nödvändigtvis från höger".

På slutet blir det nästan poetiskt vackert: "Den stora frågan är i stället denna: En vänster som vill återta den politiska hegemonin måste avsvära sig offer­rollen och, som man gjorde på 30-talet, våga se verkligheten i vitögat och därmed ta itu med sina egna tabun. Frågan är vem som har det nödvändiga modet att göra detta."

måndag 13 februari 2012

Macho i kollektivtrafiken

Idag uppmärksammar vi den underbara siten "Macho i kollektivtrafiken". En otroligt träffande parodi på män som skrevar i kollektivtrafiken. Det var länge sedan vi hade så roligt.

Eller vänta lite... är det på allvar? Är det verkligen så att män skrevar i kollektivtrafiken? Hur kommer det sig att vi aldrig sett dem? Aha - för att vi är män! Men vad händer om två män sitter bredvid varandra? Rätt åt dem kanske?

Klicka gärna på "Vanliga motargument". I slutet kan man läsa det givna svaret på den givna frågan: "Antar att denna sidan är på skoj". Svaret blir (rullar på golvet och skrattar): "Nej, vi är fullständigt allvarliga".

Man skulle försöka nyansera sig lite och säga grattis - till veckans trafikdrivare - men just det - det är ingen reklam på siten!

lördag 11 februari 2012

Indignationsprivilegiet

Lena Andersson tillhör den krympande skara vänsterintellektuella som fortfarande går att lyssna på. Hon är nyanserad och saklig. Hon har en fantastiskt språkkänsla och en massa humor som ibland är väl dold.

I dagens DN skriver honom om det hon träffande nog valt att kalla för "indignationsprivilegiet" som den faktor som avgör vilken upprördhet som är giltig.

Hela artikeln är briljant. Men slutsatsen är uppåt väggarna. Den enda rimliga slutsatsen av resonemanget borde väl vara att indignationsprivilegiet glidit vänstern ur händerna - men inte pga att det (orättvist!) övertagits av högern utan för att vänstern saknar legitima och brännande frågor! Högern, särskilt extremhögern, har kastat sig över frågor som diskuteras vid köksborden. Vänstern (över hela skalan) har antingen hopplöst föråldrade hjärtefrågor eller (vilket är mycket vanligare) frågor som inte berör någon förutom en liten klick intellektuella.

Byt fokus och hjärtefrågor till sådana som faktiskt betyder något för den stora massan så kan ni återta indignationsprivilegiet.

torsdag 9 februari 2012

PK-brottsmyndigheten följer upp

Hur många gånger har vi sagt det här? Nu har vi fått rätt!

PK-brott

Kära läsare!

Efter ett längre uppehåll som definitivt inte beror på brist på uppslag tar vi nu åter till pennan.

Först och främst: PK-brott. Vad betyder det? Vem begår PK-brott? Varför skall de åtalas och dömas av PK-brottsmyndigheten?

Som alla med minst en hjärncell förstått är detta en satirisk sida. Vi driver hejdlöst med alla utan pardon. Kanske mest med oss själva.

PK-brott är inget riktigt brott men ibland ställer det till större skada än andra brott. Ett bra exempel är att ha för trång referensram. När en liten grupp människor färgas av sin närmiljö och samtidigt har tillgång till stora och effektfulla kommunikationsverktyg så kan det bli väldigt fel.

Verkar det luddigt? Om vi håller oss till PK-brottsmyndighetens favoritobjekt - Södermalmshipsters - så blir det kanske tydligare. Det finns ett hundratal individer bosatta på och omkring Nytorget i Stockholm som alla arbetar som journalister, reklamare, kulturarbetare eller mediapersoner. De sitter på Urban Deli (en krog med egen mataffär belägen på Nytorget) och pratar med varandra om sådant som rör deras eget gemensamma liv. När de betraktar omvärlden så gör de det utifrån sitt eget snäva perspektiv.

Det här gäller självklart också grevar och finansmän på Östermalmstorg eller gubbarna i fikarummet på Gruvtolvan i Kiruna. Men dessa två exempel är redan utsatta för hård granskning och kritik. Kultureliten däremot kontrollerar ju själva media och kan därför se till att de inte blir granskade. De skall ju granska, det är deras viktigaste uppgift. Men vem granskar granskaren? Tja, t.ex. PK-brottsmyndigheten. Men inte så värst många andra.

Och det är si och så med självsaneringen. Pressombudsmannen kommer ibland med lama bannor som ibland förstärks av Pressens opinionsnämnd. Men många kanske inte känner till att både PO och PON ägs av media själva.

PK-brottsmyndigheten gör inte anspråk på att vara en mediakritisk blogg som systematiskt granskar faktafel eller åsiktslansering i media. Vi tror inte att någon orkar läsa sådant. Vi gör oss bara lustiga på medias, och framförallt mediapersoners, bekostnad.

Nu något mycket allvarligare:

Kritik mot PK har på bara ett år glidit iväg alldeles för långt åt höger. Det enklaste sättet att möta det på vore att döpa om bloggen. Men det vore också att ge vika. Och det är inte vår starka sida. Tvärtom kommer vi att fortsätta att skriva om PK-brott. Men som vi har sagt förut: "Vi angriper vänstern, men inte från höger".

Det ställer lite krav på intellekt att läsa den här bloggen. Tyvärr finns inte det i överflöd på internet. Det ställer också krav på att man är påläst och helst har koll på de senaste hundra årens satirkonstnärer främst i Sverige. Läs Kar de Mumma och sätt dig in i Karl Gerhards värld. Bekanta dig med Errol Nordstedt (Eddie Meduza) och hans träffsäkra beskrivningar av svensk kultur i allmänhet och byråkrati i synnerhet.

Satiriker jobbar med humor. På det sättet slipper man ta ansvar för sakinnehållet samtidigt som man ofta lyckas mycket bättre med att uppmuntra till källkritik och en sund skepsis mot de budskap som framförs i media.

PK-hat eller "hatet mot det politiskt korrekta" tas upp av författarinnan Maria Sveland i DN den 8 februari. Där kan man läsa följande:

"Just hatet mot det så kallat politiskt korrekta, eller kulturmarxismen, är ett genomgående tema bland antifeministiska bloggare som Pär Ström och Pelle Billing. I deras värld råder en stats- och medie­feminism som utövar en hegemonisk kontroll över åsikter och värderingar. Och eftersom gränserna långsamt förskjutits kallar ingen Pär Ström eller Pelle Billing för de extremister de faktiskt är, tvärtom bjuds de in till tv-soffor och debatter och erbjuds utrymme på olika forum."

Kissade du på dig nu? som Ulf Lundell brukar säga. Vem är det som erbjuds utrymme på olika forum? Vem bjuds in till tv-soffor? Det räcker med att titta på flåshurtiga "Nyhetsbyrån" på SVT för att förstå vem som har en gräddfil stor som en sjufilig motorväg i Kalifornien in till olika mediamegafoner. De behöver inte ens anstränga sig. Claes Malmberg är knappt nykter. Viggo Cavling skall föreställa höger eller libertarian för att väga upp den massiva vänsterpropagandan. Pinsamt! Kanske redaktörerna en vacker dag förstår att detta får motsatt effekt, inte minst på yngre människor (utanför Södermalm).

Nu startar alltså Maria Sveland ett korståg (medvetet humoristiskt ordval) mot högerbloggare och PK-hatare genom att ladda om begreppet PK så att ordningen kan återställas. Plötsligt blir PK detsamma som feminism, solidaritet, broderskap och andra gamla sosse-floskler. Vakna! Det är 2012! Vänsterromantiken är säkert mysig men har aldrig varit så världsfrånvänd!

Man skall inte förringa de fenomen som Magnus Linton beskriver men - herregud! Vem jämför socialdemokrater med Stalin? Nej, just det, ingen. Inte ens rabiata Sverigedemokrater. Men varför skall då alla, precis alla, mediapersoner jämföra allt som INTE är vänster med Hitler?

Maria Sveland hackar på Per Ström och Pelle Billing. Det är helt ok om hon möter dem med sakargument. Men att förringa dem genom att förpassa dem till brunhögern och bunta ihop dem med PK-hatare som Breivik då spyr vi faktiskt.

”Det Breivik kallar ’kulturmarxism’ heter i den mer etablerade världen ’politisk korrekthet’, men grundtanken är densamma; vissa sanningar får inte sägas och det sprängstoff som aldrig kommer till ytan handlar alltid – för både extremister och högeretablissemang – om feminism och mångfald, den politiska korrekthetens två kärnor.” hälsar Maria.

Ber att få citera Svenska MAD: "Urrrk!"

Likväl: Politisk korrekthet är inte brottsligt. PK-brott (enligt vår definition) är när den politiska korrektheten skymmer verkligheten. Att hata PK är onödigt. Att använda PK i sin förvirrade kamp för det rena riket eller vad rasisterna mumlar om är helt vansinnigt. Det slår tillbaka mot dem själva genom att de avslöjar sig som människofientliga och därför inte i position att kritisera PK som tankebegränsande faktor.

Breivik, radikalhöger, högerpopulister, Geert Wilders, Jobbik, Sverigedemokrater m fl kan givetvis inte angripas på samma sätt samtidigt. Dessa individer, företeelser och organisationer är helt olika till sin natur, har helt olika agendor och riktar sig mot olika måltavlor. Wilders gillar inte radikala imamer, Jobbik siktar in sig på judar och romer och Breivik har ihjäl landsmän som han menar är landsförrädare. Som vi redan skrivit här på bloggen är Breivik inget annat än en sjuk människa som lider av en psykos, en narcissistisk personlighetsstörning. Wilders och Åkesson är riksdagspolitiker, like it or not. Jobbik har tre platser i Europaparlamentet. Välj själv hur du vill bemöta dem Maria, men vi tror inte din uppgivna suck i megafonen DN ger ett skit.

måndag 25 juli 2011

Anders Behring Breivik

Härmed meddelas att PK-brottsmyndighetens definition av PK inte är densamma som Anders Behring Breiviks begrepp "political correctness".

Det Breivik gör är att han kidnappar ett retoriskt argument och ändrar betydelsen så att det plötsligt innefattar avståndstagande, hat och tydligen även grund för våld.

Vår definition av PK innebär t.ex. att kulturmänniskor, journalister och politiker är OMEDVETNA om vilka effekter deras ängslighet får. De tror sig tala till en liten grupp likar, men sätter en norm för hela samhället. Detta är vad vi vill belysa.

Breiviks begrepp "political correctness" tycks vara ett av många förvrängningar av kända företeelser från frimurare och tempelriddare till kulturmarxism eller radikala muslimer. Breivik är givetvis en psykopat som tycker sig sitta på sanningen och utifrån den agerar han. Han är en sjuk galning och kommer förhoppningsvis hållas inlåst resten av sitt liv.

torsdag 9 juni 2011

Vita medelklassmän på Södermalm

I dagens DN kan man läsa en hårt vinklad artikel om att "mannen kämpar i sin nya roll".

Det DN glömde att förtydliga är att den "man" man talar om inte är särskilt representativ. DN:s ständigt återkommande beskäftiga attityd är att människor alltid är vita medelklassmänniskor i innerstaden. Ibland är det bara ett försvinnande litet antal människor runt Nytorget i Stockholm som känner igen sig. Invandrarmän, arbetarmän, överklassmän, white trash-män etc göre sig icke besvär.

Det är bedrövligt att Sveriges största morgontidning inte förmår att lyfta de trötta journalistögonen en liten bit över horisonten (=Söder Mälarstrand) när de glor ut genom tidningsskrapans fönster på Marieberg. Det finns ett mycket stort antal män och kvinnor över hela Sverige som inte alls känner igen sig. Tråkigt för dem kan man tycka, köp inte tidningen! Men DN, Aftonbladet och SVT är gigantiska megafoner som trycker ut åsikter, bildar opinion och sätter en norm. De bestämmer vad som är "rätt" och vad som är "fel".

Sverige är ett klassamhälle, den som inte ser det är blind. Under de senaste femtio åren har Sverige dessutom blivit ett klassresesamhälle. Nästan alla svenskar rör sig uppåt inom sin klass. Ytterst få svenskar lyckas byta klass under en livstid. Denna energislukande aktivitet underblåses av journalister som är undermåliga i sin research och inte minst i sin passion för sitt yrke.

När man beskriver en man som kämpar i sin nya roll beskriver man vita medelklassmän som rör sig från lägre medelklass (pappan var mellanchef på Posten, mamman dagisfröken) till övre medelklass (de jobbar själva med kultur eller med reklam). Detta är den primära källan till förvirringen. Att ledande opinionsbildare förtiger detta är sanslöst.

Det finns ingenting bra eller dåligt med att göra en klassresa, det är förklarligt eftersom vår livssituation avseende status, prylar och möjligheter hela tiden ökar, något som för 100 år sedan var förbehållet en liten överklass-klick. Det som är dåligt är att man inte kan kalla en spade för en spade. Det som är dåligt är att ledande åsiktsmegafoner låtsas som att fenomenet inte existerar när det i själva verket är grundorsaken till förändringar som man försöker beskriva.

Om makten är snedfördelad i ett äktenskap är det en personlig och individuell fråga, inte en politisk angelägenhet. Om en man är rädd för det våld eller hot om våld som förekommer i samhället så är det hans privata problem, inte en allmän trend. Det finns inget nyhetsvärde och inget allmänintresse i en sådan observation.

En ärlig nyhet med allmänintresse vore att undersöka vilka mekanismer som driver medelklassen att tro att de går mot överklass när de bygger kök med teppanyakihällar eller dricker skumpa i St Tropez.

Vårt förslag är att begränsa utgivningen av DN till Vasastan och Södermalm samt några hushåll väster om Järntorget i Göteborg.

DN NM

onsdag 20 april 2011

Bakslag för miljöalarmister

Du som följer PK-brottsmyndigheten vet att vi redan tidigare tagit upp det här ämnet. Nu gläds vi över att miljöalarmisterna hade fel igen. Precis som vi har sagt förut så kan man inte förringa de faktiskta miljöeffekterna av en oljekatastrof men artikeln beskriver på ett bra sätt orsaker, bakgrund, åtgärder och effekter.

När vi läser om bakterier som helt sonika äter upp oljan så undrar vi stilla varför detta aldrig beskrivs som exempel på miljöalarmisternas konferenser. Än en gång får vi vatten på kvarnen; miljöalarmister liksom klimatalarmister är som små barn som ingen lyssnar på. De skriker högt och hjärtskärande tills de får uppmärksamhet. Men de har egentligen inget att säga.

fredag 15 april 2011

Checklista

Att bocka av under dagen så att du inte missar något:

1. Sortera soporna. Inga plåtburkar i den vanliga sophinken.

2. Hämta barnen på dagis före utsatt tid, särskilt om du är man.

3. Säg något klämmigt t.ex. "lika lön för lika arbete".

4. Krama en flata. Är du man måste du krama en s.k. "butch-flata".

5. Gnäll över att testosteron-nivån hos våra soldater i strid i Afghanistan är för hög.

6. Lusläs ledarsidan i DN resp Aftonbladet

7. Kolla Rapport eller Aktuellt och förfasas över den katastrofala och fullständigt omänskliga behandlingen av patienter i vården och att skolorna nu drivs som privata företag som - ve och fasa - går med vinst. Vinster som slussas till skatteparadis!!!

8. Krama barnen. Krama dem jättelänge. Typ tills de säger: "Va konstig du är mamma/pappa!"

9. Drick ett glas rött och berätta om det på Facebook

10. SMS:a in en slant till "rädda isbjörnen/tigern" och kör Earth Hour varje dag. Använd det som argument mot barnen för att få dem sluta spela spel på datorn så slipper du dessutom en konflikt. Härligt!

Eller: Skit i det, dra ett par snapsar, känn värmen i magen och den dopaminstinna yrseln i skallen och tacka Gud eller någon annan för att du lever här i Sverige.

Sorry, börja om på 1.

torsdag 31 mars 2011

Patriarkalt och misslyckat?

PK-brottsmyndigheten har suttit stilla i båten ganska länge nu. Inte av lättja utan för att både journalister och forskare skött sig ganska bra en längre tid. Inte ens på Newsmill har vi hittat något att kasta oss över.

Nu är det dock slut på friden. I dagens nätupplaga av DN är det dags igen. Ett PK-virus av gravare sort har trängt sig in vad som skulle kunna vara ett fridfullt betraktande av etablerad konst. Kritik är alltid välkommen men om kritiken baseras på ängsliga och skitnödiga PK-åsikter - då smäller käftarna igen.

När vi hade slutat skratta så försökte vi utröna vad det är Malin och Jessica vill ha sagt. Smaka lite på den här formuleringen: "Kan det vara så banalt att syftet är att erbjuda en fristad för legitim konsumtion av erotiska bilder skenbart frikopplad från tids- och rumskontexter: en pornotopia?"

Tänk dig att du tittar på en volleybollmatch. I pausen har arrangören förberett ett litet spex. Den ordinarie matchbollen är utbytt mot en Buttericks-variant som exploderar när man rör den. De båda lagen skrattar gott och slänger upp bollen och måttar en smash. Båda lagen och hela publiken vet att det är rolig twist, ett spex, ett knäppt tilltag av arrangören. Utom två imbeciller. Som båda hoppar upp och drämmer till bollen. Pang! Gapskratt!!

Detta är en bra bild av Malin och Jessicas mognads- och begåvningsnivå, främst avseende social mognad, självinsikt, samhällsinsikt - och viktigast av allt: förmågan att förstå vilka medel som helgar målen. Om deras avsikt var att påverka svenskars syn på objektifiering, sexism, konsumtion av erotiska bilder, kvinnoförakt, voyerism eller vad fan de nu vill - så kan man väl lugnt påstå att de skjutit sig i foten strax efter de gjorde självmål.

Konst är allt. Konst är för alla. Inte för bara för en politiskt korrekt elit. Inte bara för genusförvirrade forskarassistenter vid konstvetenskapliga institutioner.


söndag 23 januari 2011

Östrogenstaterna

Förr tyckte man synd om öststaterna och förtrycket där, nu är det mer synd om östrogen-staterna och det lömska förtryck som råder här.

Ohotad etta bland östrogenstaterna är Sverige. Sen kommer ingen, sen ingen, sedan BeNeLux, Danmark, Norge och Irland. UK, USA och Japan har delvis liknande situationer men är mycket bättre på att skapa andningshål (Karaokebar, fotbollsmatch eller Hooters).

I Sverige sköter media hela förtrycket vilt påhejade av vissa näringslivsbranscher, främst konsumtion, livsmedel och inredningsbranscherna.

I Sverige är det absolut viktigaste ordet: "oro". Det är också det man skall och bör ägna sig åt mest av allt. Att oroa sig är ansvarsfullt, moget och väldigt viktigt. T om på den rosa näringslivspressen råder "finansoro" och politiker uttrycker väldigt ofta "oro" över utvecklingen på ett visst område, eller kanske alla områden.

Man kan bocka av alla dygder genom att oroa sig. Man tänker på miljön, barnen, släkt och vänner, afrikaner, isbjörnar, arbetslösa, sjuka, gamla och t.om. på alla de stackare som bor på andra planeter.

Det är viktigt att ta ansvar, att vara mogen, att betala skatt, att inte ljuga eller fuska, att följa råden från olika auktoriteter, t.ex. myndigheter, läkare och brandmän.

Politiker kan man inte lita på men - hej - de gör sitt bästa. Det är inte så lätt att vara politiker!

Barnen är det viktigaste vi har. De får inte fara illa. Det är VIKTIGT att vi TAR ANSVAR för BAAAARNEN!!!

Man skall inte använda droger förutom lite kallt rosévin på sommaren och en BiB rövin på vintern. Kanske EN öl med kompisarna. Men inte för mycket. Inte lukta alkohol inför barnen/partnern/chefen. Andra droger är fullständigt tabu. Usch!!

Passa tiden! Gå i skolan! Läs läxorna! Gör som fröken säger! Gör som chefen säger! Var lydig! Betala skatt! Sjukskriv dig bara om du spyr dig ur sängen! Sortera soporna! Släng inte mat! Baka eget surdegsbröd! Bygg om köket! Städa noga!

Det finns egentligen bara två saker alla gör - hemska tanke - och det är att flyga på semester (tänk vilka koldioxidutsläpp!!!) och gå mot rött på övergångsställen. Det gör man t om när barnen är med så fort de fyllt 10.

måndag 28 juni 2010

Nu går skam på torra land!!!

Vad skall miljölobbyn nu säga?

Nåja, vi skall inte vara överdrivet sarkastiska. Det är klart att detta är en miljökatastrof av astronomiska mått.

Men varför, varför, varför försvinner nyanserna när en nyhet behandlar en av människan orsakad effekt på det vi kallar "naturen"?

Den s.k. naturen har väsentligt mycket värre vapen i sin arsenal för att utrota oss än vad vi har för att utrota den...

måndag 17 maj 2010

Könsroller KAN förstärkas i skolan

Den aktuella artikeln i Svenskan är rena julafton för PK-brottsmyndigheten.

Dels använder rubriksättaren det finurliga journalistiska ordet KAN, dels försöker journalisten trycka på läsaren en märklig moralkaka som föga överensstämmer med hur det faktiskt ser ut och fungerar hos "verklighetens folk".

Man tackar och bockar, det är inte varje dag man får ett smash-upplägg serverat!

Först - ordet "KAN". Du har säkert märkt att det går att göra nyheter av precis allt om man klämmer in ordet "KAN". "Daniel och Victorias bröllop KAN ställas in" handlar inte om att bröllopet faktiskt kommer att ställas in utan om att det finns någon bortglömd skrivning i författningssamlingen som kommer att rundas.

Förutom en liten akademisk klick på Södermalm och kanske runt Järntorget i Göteborg så är det ingen svensk som tror på att en institution (skolan) faktiskt präglar barnens roller. Rollerna styrs primärt av barnens umgänge (på skolgården, hemma med kompisar etc), TV och film samt föräldrar och syskon.

Alla som har gått i skola de senaste 50 åren vet att de budskap som trummas ut av skolpersonal är antiteser - det man skall protestera mot och göra uppror mot.

Dessutom är själva idén om styrning av könsrollerna helt barock. Varför skall en skattefinansierad organisation bestämma över beteenden och värderingar? I totalitära stater fungerar det så men detta skall föreställa en demokrati!

Skolans genusarbete KAN få motsatt effekt.

tisdag 13 april 2010

Ett sår i förtroendet för massmedia

I olika nyhetsmedia kan man läsa om det kinesiska oljefartyget Shen Neng I som "rivit upp ett tre kilometer stort SÅR i Stora Barriärrevet".

Den populistisk-opportunistiska journalismen (eller brist på) firar nya triumfer.

Sanningen om Stora Barriärrevet är att det inte är ett sammanhängande rev utan 2900 "öar" av koraller varför det givetvis är helt irrelevant att tala om "sår".

Dessutom är det största hotet mot Stora Barriärrevet inte människan, inte klimatförändring, inte miljöförstöringen utan - en stjöstjärna med det passande namnet "Törnekrona" (Acanthaster planci).

Alltså - bara ytterligare ett exempel på usel alarmistisk journalistik med kortsiktiga och högst egoistiska egenintressen.

måndag 29 mars 2010

PK-brottsmyndigheten väcker åtal

PK-brottsmyndigheten brukar alltid vänta in noggranna utredningar av PK-brott men den här gången slår vi till med ett blixtsnabbt domslut.

Sockerängsligheten bland låtsas-borgerliga innerstadsbor slår nya rekord. Det finns inga ursäkter, detta är ett utslag av grav PK-iver i sin värsta form. Ingen av de som uttalar sig har varken läkarutbildning eller dietiststudier bakom sig. De är inte biologer, de är inte ens mat-tanter. De är bara kverulanter i den stora medelklasskören som sjunger PK-hymn efter PK-hymn.

Här räcker det inte med att skämmas, de får faktiskt det värsta av alla straff utdömda; nämligen att på ett tourettes-artat sätt felsortera sopor i en hel vecka.

DN

Men! Men! Men...

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/golfstrommen-fortsatter-varma-oss-1.1070057

fredag 26 mars 2010

För Sverige i Tiden

Vi har under de senaste veckorna ägnat oss åt att lyssna igenom samtliga avsnitt av den eminenta dokumentärserien "P3 Dokumentär". Stor eloge till skaparna av denna dokumentärradioserie!

Mellan varven är journalisterna lite hårt vinklade men över lag jämnar det ut sig och det verkar faktiskt som de gör något som ytterst få journalister klarar idag - nämligen att hålla sig objektiva. De observerar och beskriver, tar inte ställning för någon part utan överlåter till lyssnaren att döma och bedöma. Mycket bra!

Några av de företeelser de tar upp hör till de allra värsta skamfläckarna i svensk nutidshistoria.

Det värsta vi hört hittills är "journalisten och författaren" Gunnar Lindstedt fåfänga försök att få sina "15 minutes of fame" på beskostnad av andra människor. Vi kan faktiskt inte finna någon svensk som så övertydligt illustrerar "thän swänska afvundsjhukan". Gunnar spekulerar hejvilt om Trustor, Dotcom-bolag och annat som bara har gemensamt att han som ful och tjock journalist-wannabe inte får vara med och spruta champagne och träffa vackra damer. Ok. Förlåt. Det var plumpt. Men vilka andra motiv finns där? Inte ens när Trustor-herrarna frias i hovrätten slutar han kasta skit efter dem. Vi tar inte parti för någon här, rikemanssönerna har råd att anlita Silbersky och ger järnet i hovrätten, men lyssnar man till sakargumenten så är det riktigt att vad de gjort inte är olagligt handlande av någon av de åtalade. När Lindstedt på slutet av en hetsig radiointervju försöker beslå Mattson med skattebrott trots att det ännu inte är utrett och åtal inte är väckt, så når hans avundsjukejournalistik ett nytt lågvattenmärke.

Mattson kan säkert skatteplanera men det radiolyssnaren inte vet är att inkomst i ett svenskt aktiebolag inte skall deklareras av ägaren som privatperson om pengarna stannar och arbetar i bolaget. Nu är "Lex Uggla" dessutom slopad så nu behöver inte ens pengarna jobba längre, de kan stå i bolaget år efter år utan att utlösa någon skatt för ägaren. Bolaget beskattas givetvis - om det har någon vinst att beskatta. Likvider är inte samma sak som vinst.

Det är också intressant att följa maktens språk där Skarinder hela tiden talar om "ekobrott" på ett sätt som ger intryck av att dom redan fallit. Byxorna åker ner när han skyller på att man inte kunde helsatsa på att plocka Posener i inledningen av flykten "eftersom vi höll på och etablera Ekobrottsmyndigheten, det var så mycket att göra". Ursäkta? Den nya myndigheten som bara har ett jobb att sköta - nämligen att åtala misstänkta ekobrottslingar - har inte tid att jaga dem? Detta visar också en annan sida av myntet, nämligen att den redan från början kritiserade nya myndigheten var tvungen att bevisa sin duglighet och nödvändighet. Vad vore bättre än att slå sönder och samman livet för tre unga svenskar som - ve och fasa - rullade hatt på rivieran. Skarinders ord ligger så fint i munnen på Sveriges Radios nyhetsuppläsare: "Den ökända ekobrottslingen Joakim Posener har synts till i Sydafrika". Vissa individer inom massmedia älskar att vara domare och bödel. Någon rättegång är därefter inte nödvändig. Hur friade Mattson och Jisander än blev i hovrätten är de för alltid dömda av svenska folket som presenterats en falsk dom av massmedia.

När politiker gör bort sig slår det tillbaka på väljarna som valt dem men de stora mediehusen är privatägda och svåra att påverka. Att sedan SVT försöker efterlikna de privata drakarnas journalistik är rent omoraliskt och ett fruktansvärt slöseri med licens- och skattepengar.

Varför finns inga nya häcklare av svensk överhet och förmynderi? Denna företeelse dog med Eddie Meduza. Bengt Sändh och Finn Zetterholm sitter och räknar pengar, Wiehe har gått vilse till vänster och Thåström är bara mörk och svår.

Gunnar Lindstedt insjuknade 2003 i "elöverkänslighet", ännu en hallucination, och har nu svårare och svårare att verka som journalist. Det finns en rättvisa ändå...

torsdag 18 mars 2010

Maskulinistiskt initiativ

Plattform för Maskulinistiskt initiativ

Maskulinistiskt initiativ har en vision om en värld där alla människor har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Så ser verkligheten inte ut idag. Män är systematiskt underordnade kvinnor. Det vill vi ändra på. Maskulinistiskt Initiativ fortsätter den kamp och det arbete som män under väldigt lång tid utfört för att förbättra sina liv. Ett envist arbete som fortfarande pågår i hem, på arbetsplatser, på gator och torg, i skolor, i litteraturen, i musiken, på teatern och i media. Maskulinistiskt Initiativ sätter de maskulinistiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.

Maskulinistiskt initiativ vänder sig till män som vill avskaffa den matriarkala ordningen och till de kvinnor som solidariserar sig med oss i denna kamp.

Maskulinistiskt initiativ tror inte att alla män kan enas om allt. Män är olika. Vi skiljer oss i intressen, förhoppningar och önskningar. Vi skiljs åt av förutsättningar och resurser. Vi tillskrivs olika positioner i samhället beroende på våra ekonomiska villkor och vilken klass vi råkar födas in i, vilken utbildning vi har, vilket land vi är födda i, vilken sexuell läggning vi har, vilken hudfärg vi har och vilka kulturella tillhörigheter vi har. Vi skiljer oss också i värderingar och i hur vi väger olika värden mot varandra. Men bortom dessa skillnader finns likheten: mäns liv, val, och möjligheter begränsas av den matriarkala maktordningen. Det matriarkala samhället tillåter kvinnor att definiera, diskriminera och underordna män. Maktordningen mellan män och kvinnor kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men den drabbar alltid män.

Maskulinistiskt initiativ ställer krav utifrån en maskulinistisk analys. Den bottnar i faktumet att även om män talar med olika röster, befinner sig på olika platser, har olika erfarenheter, lever på olika sätt och under skilda villkor, så möter vi alla den maktstruktur som överordnar kvinnor och underordnar män. Maktstrukturen innebär att det kvinnor är, gör och säger blir mer värt än det män är, gör och säger. Denna ordning är ett samhällsproblem, ett rättviseproblem, och ett allvarligt demokratiproblem.

Maskulinistiskt initiativ ser mäns villkor. Bilder av män som sexobjekt möter oss varje dag. Kvinnor utsätter dagligen män för våld. Kvinnor våldtar män och pojkar. Män som överskrider samhällets gränser för kön och sexualitet trakasseras och diskrimineras. Många ensamstående pappor lever under svår ekonomisk press. Handel med män pågår dagligen runt om i världen och i Sverige. Den globala arbetsmarknaden exploaterar fattiga mäns arbete. I Sverige ökar lönegapet mellan könen. Mansdominerade arbeten avlönas fortfarande lågt. Mycket av det arbete som män utför är fortfarande både osynligt och obetalt. Män gör största delen av hushållsarbetet och tar huvudansvaret för allt omsorgsarbete, såväl offentligt som privat. Män diskrimineras i yrkeslivet med motiveringen att vi inte föder barn - oavsett om vi vill det eller inte. Män får lägre pension än kvinnor. Män missgynnas i medicinsk forskning och i sjukvården. Äldre män behandlas illa. Män som inte passar in i en vit västerländsk norm tillskrivs en avvikande etnisk identitet och marginaliseras. Män med funktionshinder diskrimineras. Mäns liv sätts på spel av att asylpolitiken saknar insikt och förståelse för mäns asylskäl. Domstolar och rättsväsende frikänner kvinnor som gör sig skyldiga till våldtäkt och övergrepp medan män och pojkar får sina liv förstörda. Mäns utrymme och möjlighet att göra sina röster hörda och bli tagna på allvar är sämre än mäns inom skola, yrkesliv, näringsliv, rättsväsende, kultur, media och politik. Detta och mycket mer vill vi förändra.

Maskulinistiskt initiativ ser också att den världsomspännande matriarkala maktordning som upprätthålls och utövas genom våld och krig leder till en orättvis fördelning av jordens resurser samt till en hänsynslös utsugning och förgiftning av miljön. Våldets maktordning tvingar stora delar av jordens befolkning, särskilt män och barn, till ett liv i extrem fattigdom. Pojkar förnekas rätten till skolgång. Barn tvingas till barnarbete och prostitution samt rekryteras som barnsoldater. Maskulinistiskt Initiativ ser internationell solidaritet och en militäristisk hållning som grundstenar i sitt arbete.

Maskulinistiskt initiativ är hängivet tanken på att befria män från könsorättvisor. Våra krav riktas mot matriarkatet. Vi kan inte tillåta beslut där några män befrias från sina jämställdhetsproblem på andra mäns bekostnad. Vi strävar efter alla mäns frigörelse. Så skapar vi manssolidaritet och så för vi den maskulinistiska kampen vidare.

Maskulinistiskt initiativ har tröttnat på att det inte händer tillräckligt. Nästan alla partier kallar sig maskulinistiska men mäns vardag är sig lik, dag efter dag, år efter år. Trots många mäns tålmodiga arbete inom partipolitiken har mäns intressen aldrig satts i främsta rummet. Svensk jämställdhetspolitik har hittills byggt på föreställningar om samförstånd – att kakan kan växa och att mäns villkor kan förbättras utan att kvinnor påverkas. Maskulinistiskt Initiativ bygger sin politik på en analys som tydliggör att mäns underordning beror av kvinnors överordning. Därför måste män avstå från privilegier. Denna analys delar vi med dagens maskulinistiska nätverk och mansorganisationer samt den mansrörelse som genom historien kämpat för mäns mänskliga rättigheter

Maskulinistiskt initiativ formulerar en politik som på alla livets områden utmanar matriarkatet. Vi räknar med att motståndet är stort, men att den maskulinistiska viljan att förändra är större.


DN DN

måndag 15 mars 2010

PK-spelet

Äntligen kan du lära dig att bli 100% PK. Spelet som lär dig allt du behöver veta heter "Politiskt korrekt" och är ett måste för dig som arbetar inom vänstermedia. På så sätt blir din anställning tryggare än alla arbetsrättslagar och fackförbund i världen!